FORENINGSPORTAL Foreninger i Midtre Gauldal
Navn Kategori Medl. Kontakt Telefon E-post Nettside
"På ville Veier" Annet 0 Jacob Hindbjørg 45675016
Arve Hage Grytbakk Musikk/Dans/Teater 1 Arve Hage Grytbakk 41234491
Berkåk Bridgeklubb Idrett og friluftsliv 0 Edd Robert Stenbro 45223194
Bjerkli Jaktlag Idrett og friluftsliv 0 Per Erik Sørløkken 91724019
Budal 4h Barn og unge 0 Fiola Folkedal Storrø 90872433
Budal Bondelag Dyr og dyrehold 0 Torgeir Moen 41442762
Budal Bygdeutvikling Næring/ Bygdeutvikling 0 Ole Røttum 91552462
Budal Fau FAU 0 Per Erik Sørløkken 91724019
Budal Fjellstyre Idrett og friluftsliv 0 99554891
Budal Husflidslag Husflidslag 0 Jorid Nordløkken 99022717
Budal Idrettslag Idrett og friluftsliv 0 Jens Olav Hov 91510487
Budal IL - Fotball Idrett og friluftsliv 0 Ola Fjæran 92203104
Budal Jakt- og Fiskerlag Idrett og friluftsliv 0 Odd Ivar Rønningsgrind 90646702
Budal Menighetsråd Religion/Livssyn 0 90826184
Budal Museumslag Historie- og Museumslag 0 99108441
Budal Musikkhistorielag Musikk/Dans/Teater 0 99302797
Budal Musikkorps Kor og korps 0 Ole Røttum 91552462
Budal Normisjon Religion/Livssyn 0 90978798
Budal og Singsås Sau og Geitalslag Dyr og dyrehold 0 48407310
Budal Røde Kors Hjelpekorps Humanitært arbeid 0 Ingebrigt Enlid 90816761
Budal Samfunnshus Forsamlingslokaler 0 Torgeir Moen 41442762
Budal Sanitetsforening Sanitetsforeninger og Bygdekvinnelag 0 Bente Kaasen Enlid 48356195
Budal Skytterlag Idrett og friluftsliv 0 99039277
Budal Songlag Kor og korps 26 Per Bjarne Bonesvoll 90956310
Budal Ungdomslag Musikk/Dans/Teater 0 Joar Røttum 95857027
Buheim Forsamlingshus Forsamlingslokaler 0 Odd Harry Buseth 91842686
Burru Jaktlag Idrett og friluftsliv 0 91777355
Burusjø Hytteforening Hytte- og velforeninger 0 97620837
Dalaring 202 Dyr og dyrehold 11 Hans Christian Høen 90929202
Damekoret Uredd Kor og korps 0 May Bente Gjesvold 400 17 765
Danseklubben 55+ Musikk/Dans/Teater 0 Jostein Magnar Gynnild 92068086
De glade trubadurer Kor og korps 11 Kulturskolen i Midtre Gauldal
Delta Midtre Gauldal Fagforeninger 0 91364720
El & It Klubb Gauldal Hobby/ Interesser 0 41228965
Endal & Bjørgum Ingeniørforening Næring/ Bygdeutvikling 0 95785370
Endal Seterveg Veilag/ vassverk 0 90787786
Endpålanj Musikk/Dans/Teater 0 91551950
Fagforbundet Avd 186 Midtre Gauldal Fagforeninger 0 94835624
Fau Soknedal Skole FAU 0 90686388
FAU Støren ungdomskole FAU 0 Wenche Wulff Rønning 99425904
Fellesskap i Soknedal Religion/Livssyn 0 Therese Steinskog 91323156
Fjellbonden bonde- og småbrukerlag Dyr og dyrehold 0 91510487
Folkets Hus - Støren sportssytterklubb Forsamlingslokaler 0 92600329
Folstadtunet Velforening Hytte- og velforeninger 0 Marie Bjørnslett 97115368
Forbygda Grendalag/ Grendahus Hytte- og velforeninger 0 Jens Gunnar Fløttum 91842678
Foreldrerådet Fau Ved Støren Barneskole FAU 7 Stian Engen 95856954
Foreldreutvalget Singsås Barnehage FAU FAU 0 93095859
Foreningen for Fartøyvern Storhav Lm9303 Næring/ Bygdeutvikling 0 40729689
Forollhogna Sikringsradiolag Næring/ Bygdeutvikling 0 46836026
Forsamlingshuset Våttåsheim Forsamlingslokaler 0 John Olav Rapphaug 90986099
Friends Of Samaritan Technical Secondary School, Tarime Humanitært arbeid 0 93403949
Gammeltunet Hansus Forsamlingslokaler 0 Marith Stene 99393733
Gaula natursenter AS Annet 0 95786414
Gaula Salmon Fund Idrett og friluftsliv 0 Norwegian Flyfishers Club AS 98881895
Gaula Sportsskytterklubb Idrett og friluftsliv 0 Svein Granøien 90087277
Gauldal Airsoft-klubb Idrett og friluftsliv 0 Stian Aleksander Hovin 98646207
Gauldal Gatebil Motor 0 95256744
Gauldal Historielag Historie- og Museumslag 0 Brit Inger Granmo Aune 97593329
Gauldal Lokallag av Folkeaksjonen Ny Rovdyrpolitikk Dyr og dyrehold 0 90956310
Gauldal og Oppdal Lastebileierforening Motor 0 Arnt Egil Aune 91396969
Gauldal Taekwon-Do Klubb Idrett og friluftsliv 56 Tom Stendal 41265204
Gauldal Teaterlag Musikk/Dans/Teater 0 Brit Inger Granmo Aune 97593329
Gauldal-Oppdal parkinsonforening Annet 0 Bente Sundet Olsen 48249609
Gauldalsartist Musikk/Dans/Teater 0 93013523
Granheim Forsamlingshus Forsamlingslokaler 0 Asbjørn Basmo 95123930
Gruva Velforening Hytte- og velforeninger 0 90915284
Gullvåg Camping Overnatting 0 Oddfrid og Odd Nyberg 92658434
Haugtun Vassverk Veilag/ vassverk 0 91909073
Hauka Dekorum Kor og korps 18 Dordi Bakkebø(leder) 97195563
Hauka Forsamlingshus Forsamlingslokaler 0 Stein Håvard Broen 97516336
Hauka Grendelag Hytte- og velforeninger 0 45860445
Hauka Mannskor Musikk/Dans/Teater 0 45513753
Hauka Ungdomslag Musikk/Dans/Teater 0 45268537
Hel Ved Musikk/Dans/Teater 6 Joar Bakken 95286017
Hemafrå Musikk/Dans/Teater 0 91173974
Inatur Idrett og friluftsliv 0
Internasjonal Kvinnegruppe i Midtre Gauldal Annet 0 Sara Karim 47267215
Ka Teater Musikk/Dans/Teater 0 Kenneth Engen 46920897
Kastrert Hannkatt Musikk/Dans/Teater 5 91756952
Kjellvoldveien Veilag Veilag/ vassverk 0 Johanne Enlid 99428378
Kjøtrød Grendahus Forsamlingslokaler 0 92811197
Klokkerhaugåsen Kloakkforening Veilag/ vassverk 0 Erik-Martin Wagnild 48343295
Klættheim Forsamlingshus Forsamlingslokaler 0 Gjertrun Kjønnås 92220466
KløverEss Musikk/Dans/Teater 4 Arnt Joar Solem 95965115
Korskræmt Kor og korps 0 Kari-Anne Andersen Langfjord 90061510
Kotsøy Pistolklubb Idrett og friluftsliv 34 Einar Samstad 94874560
Kotsøy Samfunnshus Forsamlingslokaler 0 Åge Westrum 94176415
Kvernvassvegen Vel Hytte- og velforeninger 0 Håvard Melby 41008383
Lederne Avdeling Coop Oppdal Næring/ Bygdeutvikling 0 Anne Formo 95809228
LHL Midtre Gauldal Humanitært arbeid 310 Lars Woldmo 95253720
Lions Club Støren Humanitært arbeid 18 Ola Wang 95224864
LO i Gauldal Fagforeninger 0 46986440
Malum/winsnes Fiskvald Idrett og friluftsliv 0 Jacob Winsnes 91160149
Maureggmarka Veilag Veilag/ vassverk 0 Linn Knudtzon 91813493
Mental Helse Midtre Gauldal Humanitært arbeid 0 Eva Bolland 95915266
Midtre Gauldal - Senterpartiet Politisk parti 0 Leif Kristian Bordal 90130105
Midtre Gauldal - Venstre Politisk parti 0 46430749
Midtre Gauldal Frp Politisk parti 0 Stian Engen 92217895
Midtre Gauldal Høyre Politisk parti 0 91156225
Midtre Gauldal Idrettsråd Idrett og friluftsliv 0 91510487
Midtre Gauldal Krf Politisk parti 0 Magnar Kosberg 91813532
Midtre Gauldal Skogeierlag Annet 0 91510487
Myrvang Grendahus Forsamlingslokaler 0 Lena Langeng 47645206
NBF Sør-Trøndelag Idrett og friluftsliv 0 Edd Robert Stenbro 45223194
Nedre Frøset Vel Hytte- og velforeninger 0 90192497
Nmk Støren Motor 110 Ingmund Digre 90047005
No One Fights Alone Humanitært arbeid 0 Michael Brattland 905 86 837
Normisjon Singsås Religion/Livssyn 0 Øystein Digre 992 35 101
Norsk Luthersk Misjonsselskap Vårvon Religion/Livssyn 0 92041932
Norske Trevarer Trøndelag Næring/ Bygdeutvikling 0 Helen Romundset 91352760
Norwegian Tara Group International Næring/ Bygdeutvikling 0 93828215
Nrof Gauldal-røros Annet 0 90152384
Nøkksjøveien Veilag Veilag/ vassverk 0 Anne Mari Troøien 93457012
Panic Age Mc Motor 0 99727977
Personalforeningen Ved Midt Energi Næring/ Bygdeutvikling 0 Gauldal Energi AS 91510478
Piratpartiet - Midtre Gauldal Politisk parti 0 Lars Stormo Anshus 46940709
Polkagrisan Toraderklubb Musikk/Dans/Teater 16 Gullaug K Singaas 99551186
Rednecks Trøndelag Annet 0 Bjørn Roger Kristiansen 94989288
Refsetvollen Hytteområde Hytte- og velforeninger 0 Jens Ivar Gynnild 95928926
Rognes Idrettslag Idrett og friluftsliv 0 Olav Erik Løkken 91562280
Røe Skole, Soknedal Forsamlingslokaler 0 93870166
Sagens Gammeldansorkester Musikk/Dans/Teater 0 90120625
Sangkoret Samhald Kor og korps 0 Solfrid Nytrø 45800978
Seniordanserne i Midtre Gauldal Musikk/Dans/Teater 0 99013583
Singsås Barnekor Musikk/Dans/Teater 0 95453223
Singsås Bridgeklubb Hobby/ Interesser 0 47025750
Singsås Bygdekvinnelag Sanitetsforeninger og Bygdekvinnelag 0 Hariett Tøndel 94898272
Singsås Damekor Kor og korps 0 Gunn Hege Kjellberg 926 06 568
Singsås Fjellstyre Idrett og friluftsliv 0 Thomas A. Talsnes 95702898
Singsås IL - Ski Idrett og friluftsliv 0 Berit Tovmo 99703298
Singsås IL - Allidrett /trim Idrett og friluftsliv 0 Kjersti Malum Hassel 99151625
Singsås IL - Fotball Idrett og friluftsliv 0 Bente Breida 97517969
Singsås KFUM/KFUK Speider Annet 0 91777355
Singsås Kulturarena, utescene Næring/ Bygdeutvikling 0 95130568
Singsås Menighetshus Forsamlingslokaler 0 Ruth Elsbet Sveås Digre 97565100
Singsås Misjonsforening Religion/Livssyn 0 91813532
Singsås Motorklubb Motor 0 93210518
Singsås Normisjon Religion/Livssyn 0 90010976
Singsås og Støren Bondelag Dyr og dyrehold 0 47750204
Singsås Samfunnshus Husforening Forsamlingslokaler 0 Ingebrigt Winsnes 97612977
Singsås Sanitetsforening Sanitetsforeninger og Bygdekvinnelag 0 Berit Inger Aune 95487253
Singsås Skolekorps Kor og korps 0 Kristin Myklevoll 99157992
Singsås Skytterlag Idrett og friluftsliv 0 Lars Singsaas 95758590
Skarven Dykkerklubb Idrett og friluftsliv 0 Hans Petter Skjervø 46890803
Skihytta på Frøsetmarka skistadion Forsamlingslokaler 0 Marianne Fløttum Bones 90860066
Skjulungvegen Veglag Veilag/ vassverk 0 Brit Peggy Dragåshaug 95077521
Skogen Grendelag Hytte- og velforeninger 0 Svein Ivar Skjevdal 90911135
Skolenes Landsforbund LO forbund Fagforeninger 8 Tonje Halten 47237528
Småplassan Vel Hytte- og velforeninger 0 Jon Kristian Haukdal 45951422
Sokna IL Idrett og friluftsliv 500 Inge Bolme 91321347
Sokna IL - Skiskyting Idrett og friluftsliv 0 99202112
Sokna IL - Håndball Idrett og friluftsliv 0 Turid Buum 95526051
Sokna IL - Ski langrenn Idrett og friluftsliv 0 Sigurd Kjøtrød 95724262
Soknahall Samfunnshus Forsamlingslokaler 0 Bjørg Jønland 91160156
Soknedal Barnekor Kor og korps 20 Linda Ursin 40240767
Soknedal Bondelag Dyr og dyrehold 0 40289505
Soknedal Bygdekvinnelag Sanitetsforeninger og Bygdekvinnelag 21 Unni Raphaug 99750916
Soknedal Fjellstyre Idrett og friluftsliv 0 91817865
Soknedal Historie- og Museumslag Historie- og Museumslag 120 Per Eilif Ekle 95299372
Soknedal Jeger- og Fiskerforening Idrett og friluftsliv 0 Trygve Stensås. 97517626
Soknedal Løypelag Idrett og friluftsliv 0 Ola E Knutsen 92851490
Soknedal Misjonshus Forsamlingslokaler 36 Jostein Kjærnes Fossum 40609638
Soknedal Normisjon Religion/Livssyn 38 Gudny Fossum 97184494
Soknedal og Støren Skolekorps Kor og korps 40 Aina Midthjell Reppe/Stein Are Dragset 95977994
Soknedal Onsdagsklubb Religion/Livssyn 0 Jostein Kjærnes Fossum 47648609
Soknedal Sanitetsforening Sanitetsforeninger og Bygdekvinnelag 125 Tone Aas/ Ingrun Grytdal 97410371
Soknedal Sau og Geit Dyr og dyrehold 0 Geir Morten Granmo 90993353
Soknedal Skytterlag Idrett og friluftsliv 0 Sigurd Stensås 93898364
Soknesmoen Velforening Hytte- og velforeninger 200 Stine Winger 91617456
Solstad Selveiere Hytte- og velforeninger 0 Anne Marie Wike 91522918
Solvinge Bedriftsidrettslag Idrett og friluftsliv 0 93856974
Spiren; Aktiv Næring/ Bygdeutvikling 0 98696739
Stimyra Velforening Hytte- og velforeninger 0 90910913
Storslettvollen Hyttefelt Hytte- og velforeninger 0 98471171
Strikkefestival Hobby/ Interesser 0 Unni Raphaug 99750916
Strinde Forsamlingshus Forsamlingslokaler 0 48031429
Støren Camping Overnatting 0 97654312
Støren Dataklubb Hobby/ Interesser 0 92066889
Støren Interiør Fagforeninger 0 Jonny Ursin 40280997
Støren J.F.F Ungdomsgruppa Idrett og friluftsliv 0 48098577
Støren Jeger & Fisk Hobby/ Interesser 0 Anders Gunhildsøien
Støren Jeger & Fiskeforening Idrett og friluftsliv 300 Anders Gunhildsøien 99040439
Støren kortklubb Idrett og friluftsliv 0 90501697
Støren Kunstgressbane Idrett og friluftsliv 0 91316055
Støren Museum og Historielag Historie- og Museumslag 0 Nils Magne Granmo 92098343
Støren Musikkorps Kor og korps 0 95809228
Støren Næringssenter Næring/ Bygdeutvikling 0 91825684
Støren sp.kl - ski Idrett og friluftsliv 0 Kari Anne Endal 40633889
Støren sp.kl - Allidrett Idrett og friluftsliv 0 Inger Mari Haugen 94237198
Støren SP.KL - Fotball Idrett og friluftsliv 0 Jan Tore Tangstad 48327388
Støren sp.kl - Trimavdeling Idrett og friluftsliv 0 Bente Enlid 41620026
Støren sp.kl. Håndball Idrett og friluftsliv 0 Ola Rønningsgrind 48999069
Støren Sportsskytterklubb Idrett og friluftsliv 0 47647314
Størenhallen Forsamlingslokaler 0
Synnerdalen Beitelag Dyr og dyrehold 0 Kjell Ivar How 41264488
Synnerdalsveien Veilag/ vassverk 0 Lars Ole Lillebudal 91759960
Sør-trøndelag Elghundklubb Dyr og dyrehold 0 Gisle Andre Berdal 46287687
Sørbygda Grendahus Forsamlingslokaler 0 Håvard Bjerkset 93455700
Sørbygda Vestre Jaktlag Idrett og friluftsliv 0 Odd Magnar Børset 48224570
Trollheimen Sanke og Gjeterhundlag Dyr og dyrehold 0 Dag Owe Løvø 91750139
Trondheim og Omland Birøkterlag Dyr og dyrehold 0 Erling Lenvik 95923630
Trondhjems Turistforening Idrett og friluftsliv 0
Trøndelag Piratparti Politisk parti 0 Lars Stormo Anshus 46940709
Trøndelagen Kaninavlsforening Dyr og dyrehold 0 Kristin Harmens Berg 48114973
Tur tips i Midtre Gauldal Idrett og friluftsliv 0
U.l.heimhug Idrett og friluftsliv 0 91845541
Utdanningsforbundet Midtre Gauldal Fagforeninger 243 Torbjørg Solberg 45454848
Vagnild Grendahus Forsamlingslokaler 0 48009342
Vagnild Vasslag Veilag/ vassverk 0 Leif Midtli 97088647
Veilaget Garli-merket Veilag/ vassverk 12 Morten Samset 90038648
Verkstedklubben Ved Støren Treindustri As Næring/ Bygdeutvikling 0 Støren Treindustri AS 41528720
vårvolden Camping Overnatting 0 47752330
Wolfshit Mc Motor 9 91719581
Åseldan Beitelag og Felleshamn Dyr og dyrehold 3 Geir Morten Granmo 97102788
Åsheim Forsamlingshus Forsamlingslokaler 0 Fiola Storrø 99872433
Åsheim forsamlingshus Forsamlingslokaler 0 Nils Kristian Storrø 90787786
Øvre Gauldal Songarlag Kor og korps 0 92283103

Nyttige lenker

Kontakt

Sosiale media

2022 © Foreningsportal