FORENINGSPORTAL Foreninger i Midtre Gauldal
Navn Kategori Medl. Kontakt Telefon E-post Nettside
Arve Hage Grytbakk Musikk/Dans/Teater 1 Arve Hage Grytbakk 41234491
Berkåk Bridgeklubb Idrett og friluftsliv 0 Edd Robert Stenbro 45223194
Bjerkli Jaktlag Idrett og friluftsliv 0 Per Erik Sørløkken 917 24 019
Budal 4h Annet 0 Fiola Folkedal Storrø  908 72 433
Budal Bondelag Dyr og dyrehold 0 Torgeir Moen 41442762
Budal Fau FAU 0 Per Erik Sørløkken 917 24019
Budal Husflidslag Husflidslag 0 Jorid Nordløkken 990 22 717
Budal Idrettslag Idrett og friluftsliv 0 Jens Olav Hov 91510487
Budal IL - Fotball Idrett og friluftsliv 0 Ola Fjæran 92203104
Budal Jakt- og Fiskerlag Idrett og friluftsliv 0 Odd Ivar Rønningsgrind 90646702
Budal Menighetsråd Religion/Livssyn 0 90826184
Budal Museumslag Historie- og Museumslag 0 99108441
Budal Musikkorps Kor og korps 0 Ole Røttum 915 52 462
Budal Normisjon Religion/Livssyn 0 90978798
Budal og Singsås Sau og Geitalslag Dyr og dyrehold 0 484 07 310
Budal Røde Kors Hjelpekorps Humanitært arbeid 0 Ingebrigt Enlid 908 16 761
Budal Samfunnshus Forsamlingslokaler 0 Torgeir Moen 41442762
Budal Sanitetsforening Sanitetsforeninger og Bygdekvinnelag 0 Bente Kaasen Enlid 483 56 195
Budal Skytterlag Idrett og friluftsliv 0  990 39 277
Budal Songlag Kor og korps 26 Per Bjarne Bonesvoll 90956310
Budal Ungdomslag Musikk/Dans/Teater 0 Joar Røttum 958 57 027
Buheim Forsamlingshus Forsamlingslokaler 0 Odd Harry Buseth 91 84 26 86
Burru Jaktlag Idrett og friluftsliv 0 91 77 73 55
Burusjø Hytteforening Hytte- og velforeninger 0 976 20 837 
Bygdelista i Midtre Gauldal Politisk parti 0 91722755
Dalaring 202 Dyr og dyrehold 11 Hans Christian Høen 909 29 202
Damekoret Uredd Kor og korps 0 91701113
Danseklubben 55+ Musikk/Dans/Teater 0 Jostein Magnar Gynnild 920 68 086
Delta Midtre Gauldal Fagforeninger 0 91364720
El & It Klubb Gauldal Hobby/ Interesser 0 412 28 965
Endal & Bjørgum Ingeniørforening Næring/ Bygdeutvikling 0 957 85 370 
Endal Seterveg Veilag/ vassverk 0  907 87 786
Endpålanj Musikk/Dans/Teater 0 91551950
Fagforbundet Avd 186 Midtre Gauldal Fagforeninger 0 94835624
Fau Soknedal Skole FAU 0  906 86 388
FAU Støren ungdomskole FAU 0 Wenche Wulff Rønning 994 25 904
Fellesskap i Soknedal Religion/Livssyn 0 Therese Steinskog 913 23 156
Fjellbonden bonde- og småbrukerlag Dyr og dyrehold 0 91510487
Folkets Hus - Støren sportssytterklubb Forsamlingslokaler 0 92600329
Folstadtunet Velforening Hytte- og velforeninger 0 Marie Bjørnslett 971 15 368
Foreldreutvalget Singsås Barnehage FAU FAU 0 930 95 859
Foreningen for Fartøyvern Storhav Lm9303 Næring/ Bygdeutvikling 0 40729689
Forollhogna Sikringsradiolag Næring/ Bygdeutvikling 0 468 36 026
Forsamlingshuset Våttåsheim Forsamlingslokaler 0 John Olav Rapphaug 90986099
Friends Of Samaritan Technical Secondary School, Tarime Humanitært arbeid 0 93403949
Gaula natursenter AS Annet 0 95786414
Gaula Salmon Fund Idrett og friluftsliv 0 Norwegian Flyfishers Club AS 988 81 895
Gaula Sportsskytterklubb Idrett og friluftsliv 0 Svein Granøien  900 87 277
Gauldal Airsoft-klubb Idrett og friluftsliv 0 Stian Aleksander Hovin 98646207
Gauldal Gatebil Motor 0 952 56 744
Gauldal Historielag Historie- og Museumslag 0 Brit Inger Granmo Aune 97593329
Gauldal Lokallag av Folkeaksjonen Ny Rovdyrpolitikk Dyr og dyrehold 0  909 56 310
Gauldal og Oppdal Lastebileierforening Motor 0 Arnt Egil Aune 913 96 969
Gauldal Røde Kors Humanitært arbeid 0 97977198
Gauldal Teaterlag Musikk/Dans/Teater 0 Brit Inger Granmo Aune 97593329
Granheim Forsamlingshus Forsamlingslokaler 0 Asbjørn Basmo 951 23 930
Gruva Velforening Hytte- og velforeninger 0 909 15 284
Gullvåg Camping Overnatting 0 Oddfrid og Odd Nyberg 92658434
Haugtun Vassverk Veilag/ vassverk 0 919 09 073
Hauka Dekorum Kor og korps 18 Dordi Bakkebø(leder) 971 95 563
Hauka Forsamlingshus Forsamlingslokaler 0 Stein Håvard Broen 97516336
Hauka Grendelag Hytte- og velforeninger 0 458 60 445 
Hauka Mannskor Musikk/Dans/Teater 0 45513753
Hauka Ungdomslag Musikk/Dans/Teater 0 452 68 537
Hemafrå Musikk/Dans/Teater 0 91173974
Inatur Idrett og friluftsliv 0
Internasjonal Kvinnegruppe i Midtre Gauldal Annet 0 Sara Karim 472 67 215
Ka Teater Musikk/Dans/Teater 0 Kenneth Engen 469 20 897
Kjellvoldveien Veilag Veilag/ vassverk 0 Johanne Enlid 994 28 378
Kjøtrød Grendahus Forsamlingslokaler 0 928 11 197
Klokkerhaugåsen Kloakkforening Veilag/ vassverk 0 Erik-Martin Wagnild 483 43 295
Klættheim Forsamlingshus Forsamlingslokaler 0 Gjertrun Kjønnås 92220466
Korskræmt Kor og korps 0 Kari-Anne Andersen Langfjord 90061510
Kotsøy Samfunnshus Forsamlingslokaler 0 Åge Westrum 94176415
Kvernvassvegen Vel Hytte- og velforeninger 0 Håvard Melby 41008383
Lederne Avdeling Coop Oppdal Næring/ Bygdeutvikling 0 Anne Formo 958 09 228
Lions Club Støren Humanitært arbeid 18 Ola Wang 95224864
LO i Gauldal Fagforeninger 0 46986440
Malum/winsnes Fiskvald Idrett og friluftsliv 0 Jacob Winsnes 911 60 149
Maureggmarka Veilag Veilag/ vassverk 0 Linn Knudtzon 918 13 493
Mental Helse Midtre Gauldal Humanitært arbeid 0 Eva Bolland 95915266
Midtre Gauldal - Senterpartiet Politisk parti 0 99425904
Midtre Gauldal - Venstre Politisk parti 0 46430749
Midtre Gauldal Arbeiderparti Politisk parti 0 Gunn Randi Enodd 952 80 055
Midtre Gauldal Frivilligsentral Frivilligsentral 0 Trude Heggdal 412 11427
Midtre Gauldal Frp Politisk parti 0 Stian Engen 922 17 895
Midtre Gauldal Høyre Politisk parti 0 911 56 225
Midtre Gauldal Idrettsråd Idrett og friluftsliv 0 91510487
Midtre Gauldal Krf Politisk parti 0 95222490
Midtre Gauldal Skogeierlag Annet 0 91510487
Midtre Gauldal Ungdomsklubb Barn og unge 0 Tone Reese 456 02 722
NBF Sør-Trøndelag Idrett og friluftsliv 0 Edd Robert Stenbro 45223194
Nedre Frøset Vel Hytte- og velforeninger 0 901 92 497 
Nmk Støren Motor 110 Arnt Ivar Snøan 91845147
No One Fights Alone Humanitært arbeid 0 Elin Malum 47643696
Normisjon Singsås Religion/Livssyn 0 Arnt Håkon Fløttum 901 17 275
Norsk Luthersk Misjonsselskap Vårvon Religion/Livssyn 0 920 41 932
Norwegian Tara Group International Næring/ Bygdeutvikling 0 938 28 215
Nrof Gauldal-røros Militær- forsvar 0 901 52 384
Nøkksjøveien Veilag Veilag/ vassverk 0 909 12 656
Panic Age Mc Motor 0 997 27 977 
Personalforeningen Ved Midt Energi Næring/ Bygdeutvikling 0 Gauldal Energi AS 915 10 478
Piratpartiet - Midtre Gauldal Politisk parti 0 Lars Stormo Anshus 469 40 709
Polkagrisan Toraderklubb Musikk/Dans/Teater 16 Gullaug K Singaas 99551186
Rednecks Trøndelag Annet 0 Bjørn Roger Kristiansen 949 89 288
Refsetvollen Hytteområde Hytte- og velforeninger 0 Jens Ivar Gynnild 959 28 926
Rognes Idrettslag Idrett og friluftsliv 0 Hans Kjetil Belsvik 48896900
Rognes Songlag Kor og korps 26 Inger Marie Solem Fjeseth 997 03 281
Røe Skole, Soknedal Forsamlingslokaler 0 938 70 166
Sagens Gammeldansorkester Musikk/Dans/Teater 0 901 20 625
Sangkoret Samhald Kor og korps 0 Solfrid Nytrø 458 00 978
Seniordanserne i Midtre Gauldal Musikk/Dans/Teater 0 99013583
Singsås Barnekor Musikk/Dans/Teater 0 954 53 223
Singsås Bridgeklubb Hobby/ Interesser 0 47025750
Singsås Bygdekvinnelag Sanitetsforeninger og Bygdekvinnelag 0 970 09 579
Singsås Damekor Kor og korps 0 Mari Elin Singsaas 47630295
Singsås Idrettslag Idrett og friluftsliv 500 Linda Therese Johansen 98088853
Singsås IL - Ski Idrett og friluftsliv 0 Berit Tovmo 99703298
Singsås IL - Allidrett /trim Idrett og friluftsliv 0 Kjersti Malum Hassel 99151625
Singsås IL - Fotball Idrett og friluftsliv 0 Bente Breida 97517969
Singsås KFUM/KFUK Speider Annet 0 91777355
Singsås Kulturarena, utescene Næring/ Bygdeutvikling 0 95130568
Singsås Menighetshus Forsamlingslokaler 0 Ruth Elsbet Sveås Digre 97565100
Singsås Misjonsforening Religion/Livssyn 0 918 13 532
Singsås Motorklubb Motor 0 93210518
Singsås Normisjon Religion/Livssyn 0 900 10 976
Singsås og Støren Bondelag Dyr og dyrehold 0 47750204
Singsås Samfunnshus Husforening Forsamlingslokaler 0 Ingebrigt Winsnes 97612977
Singsås Sanitetsforening Sanitetsforeninger og Bygdekvinnelag 0 Torill Haueng, Mari Elin Singsaas 41806834
Singsås Skolekorps Kor og korps 0 Kristin Myklevoll 99157992
Singsås Skytterlag Idrett og friluftsliv 0 Lars Singsaas 95758590
Skihytta på Frøsetmarka skistadion Forsamlingslokaler 0 Marianne Fløttum Bones 908 60 066
Skjulungvegen Veglag Veilag/ vassverk 0 Brit Peggy Dragåshaug 950 77 521
Skogen Grendelag Hytte- og velforeninger 0 Svein Ivar Skjevdal 909 11 135
Skolenes Landsforbund LO forbund Fagforeninger 8 Tonje Halten 47237528
Småplassan Vel Hytte- og velforeninger 0 Jon Kristian Haukdal 459 51 422
Sokna IL - Skiskyting Idrett og friluftsliv 0 99202112
Sokna IL - Fotball Idrett og friluftsliv 0 Einar Morten Fløttum  920 97 456
Sokna IL - Håndball Idrett og friluftsliv 0 Turid Buum 955 26 051
Sokna IL - Ski langrenn Idrett og friluftsliv 0 Sigurd Kjøtrød 957 24 262
Soknedal Bondelag Dyr og dyrehold 0 40289505
Soknedal Bygdekvinnelag Sanitetsforeninger og Bygdekvinnelag 21 Unni Raphaug 99 75 09 16
Soknedal Fjellstyre Idrett og friluftsliv 0 918 17 865
Soknedal Husflidslag Husflidslag 12 Gunhild Broen Berdal 91306672
Soknedal Løypelag Idrett og friluftsliv 0 Ola E Knutsen 928 51 490
Soknedal Misjonshus Forsamlingslokaler 36 Brynjar Træthaug 47414084
Soknedal Onsdagsklubb Religion/Livssyn 0 Jostein Kjærnes Fossum 476 48 609
Soknedal Sau og Geit Dyr og dyrehold 0 Geir Morten Granmo 909 93 353
Soknedal Skolekorps Kor og korps 0 959 05 139
Solvinge Bedriftsidrettslag Idrett og friluftsliv 0 938 56 974
Spiren; Aktiv Næring/ Bygdeutvikling 0 986 96 739
Stimyra Velforening Hytte- og velforeninger 0 909 10 913
Storslettvollen Hyttefelt Hytte- og velforeninger 0 984 71 171
Strikkefestival Hobby/ Interesser 0 Unni Raphaug 997 50 916
Strinde Forsamlingshus Forsamlingslokaler 0 480 31 429
Støren Camping Overnatting 0 97654312
Støren Cykleklubb Idrett og friluftsliv 0 91672688
Støren Dataklubb Hobby/ Interesser 0 920 66 889
Støren Filmklubb Hobby/ Interesser 0 98696739
Støren Husflidslag Husflidslag 0 Tone Inga Braseth 416 66 181
Støren J.F.F Ungdomsgruppa Idrett og friluftsliv 0 48098577
Støren Jeger & Fiskeforening Idrett og friluftsliv 300 Anders Gunhildsøien 99040439
Støren kortklubb Idrett og friluftsliv 0 905 01 697
Støren Kunstgressbane Idrett og friluftsliv 0 913 16 055
Støren Museum og Historielag Historie- og Museumslag 0 Nils Magne Granmo 920 98 343
Støren Musikkorps Kor og korps 0 958 09 228
Støren Næringssenter Næring/ Bygdeutvikling 0 918 25 684
Støren og Rognes Normiasjonsf. Religion/Livssyn 0 958 81 648
Støren SP.KL - Allidrett Idrett og friluftsliv 0 Maren Kant Jonli 907 48 296
Støren SP.KL - Håndball Idrett og friluftsliv 0 Ola Rønningsgrind 489 99 069
Støren SP.KL - Trimgruppa Idrett og friluftsliv 0 Bente Enlid 483 56 195
Støren Sp.kl. - Ski Idrett og friluftsliv 0 Tove Fjorden Ree 916 72 583
Støren Sportsklubb Idrett og friluftsliv 900 Håvard Melby 41008383
Størenhallen Forsamlingslokaler 0
Synnerdalen Beitelag Dyr og dyrehold 0 Kjell Ivar How 412 64 488
Synnerdalsveien Veilag/ vassverk 0 Lars Ole Lillebudal 91 75 99 60
Sør-trøndelag Elghundklubb Dyr og dyrehold 0 Gisle Andre Berdal 462 87 687
Sørbygda Grendahus Forsamlingslokaler 0 Håvard Bjerkset 934 55 700 
Sørbygda Vestre Jaktlag Idrett og friluftsliv 0 Odd Magnar Børset 482 24 570
Trollheimen Sanke og Gjeterhundlag Dyr og dyrehold 0 Dag Owe Løvø 917 50 139
Trondheim og Omland Birøkterlag Dyr og dyrehold 0 Erling Lenvik 959 23 630
Trondhjems Turistforening Idrett og friluftsliv 0
Trøndelag Piratparti Politisk parti 0 Lars Stormo Anshus 469 40 709
Tur tips i Midtre Gauldal Idrett og friluftsliv 0
U.l.heimhug Idrett og friluftsliv 0 918 45 541
Utdanningsforbundet Midtre Gauldal Fagforeninger 243 Torbjørg Solberg 45454848
Vagnild Grendahus Forsamlingslokaler 0 48009342
Vagnild Vasslag Veilag/ vassverk 0 Leif Midtli 970 88 647
Verkstedklubben Ved Støren Treindustri As Næring/ Bygdeutvikling 0 Støren Treindustri AS 415 28 720
vårvolden Camping Overnatting 0 47752330
Åsheim Forsamlingshus Forsamlingslokaler 0 Fiola Storrø 99872433
Øvre Gauldal Songarlag Kor og korps 0 922 83 103

Nyttige lenker

Kontakt

Sosiale media

2021 © Foreningsportal