FORENINGSPORTAL Foreninger i Midtre Gauldal

"På ville Veier"

Annet 

LEVENDE, VILT OG VAKKERT – ELVEBRUS OG HISTORISK SUS. «På ville veier» er et samarbeid mellom aktører i Midtre Gauldal som tilbyr varierte kulturopplevelser innen småskalaproduksjon av mat og håndverk, turisme og reiseliv. Her kan du oppsøke levende seterdaler, viltre elvestryk og vakker natur.»

Berkåk Bridgeklubb

Idrett og friluftsliv 

Berkåk Bridgeklubb er en aktiv klubb som spiller hver tirsdag kveld. Vi holder til i kaffen til Soknedal Bakeri & konditori i Soknedal. Fra 18.30 til 23.00.

45223194 / 

Budal Bygdeutvikling

Næring/ Bygdeutvikling 

Budal Bygdeutvikling ble stiftet i 2006 med formål "å gjøre produkter og tilbud i Budal bedre kjent samt være en støttespiller for utvikling av bygda." I april 2013 ble organisasjonsformen endret, slik at BB i dag er ei forening/et lag som "eies og drives av medlemmene i henhold til vedtekter og de retningslinjene for drift som årsmøtet fastsetter."

Budal Sanitetsforening

Sanitetsforeninger og Bygdekvinnelag 

Norske Kvinners Sanitetsforening er livssynsnøytral og partipolitisk uavhengig, landsdekkende og demokratisk oppbygd. Bente representerer hele Budal Sanitetsforening.

De glade trubadurer

Kor og korps 

"De glade trubadurer" er en gruppe i kulturskolen med tilrettelagt musikkaktivitet. Vi øver hver uke, og opptrer på små og store arrangement.

 / 

Gauldal Historielag

Historie- og Museumslag 

Gauldal Historielag er en medlemsbasert organisasjon som dekker fire kommuner: Røros, Holtålen, Midtre Gauldal og Melhus. Vi arrangerer blant annet historiske vandringer, har foredrag fra geologer, utgir Gauldalsminnet og har andre arrangementer.

Gauldal Taekwon-Do Klubb

Idrett og friluftsliv 

Taekwon-Do er en morsom og spennende aktivitet med stor variasjon, hvor du utvikler god styrke, kondisjon, motorikk og balanse. Du lærer selvforsvar, samtidig som du kjenner gleden av fysisk aktivitet. Vi har et inkluderende miljø, basert på vennlighet og godt samhold.

Gauldal Teaterlag

Musikk/Dans/Teater 

Grunnet lite aktivitet ligger dessverre Gauldal Teaterlag nede akkurat nå, men vi vil oppdatere denne siden om/når vi er oppe og går igjen.

97593329 / 

Gauldalsartist

Musikk/Dans/Teater 

Gauldalsartist er en frivillig organisasjon for artister, tekstforfattere og musikere i Gauldalen (Melhus kommune og Midtre Gauldal kommune) Gauldalsartist jobber for å: – Skape et solidarisk felleskap mellom artister, musikere og tekstforfattere i gauldalsregionen, som er preget av høy delingskultur og en enighet om å bidra til å løfte hverandre. – Fungere som et kontaktnettverk og samarbeidsforum for artister, musikere og tekstforfattere – Å skape et stort og godt nettverk av kontakter opp mot konsertarrangører, booking-byrå, media og næringsliv – Jobbe for større eksponering av medlemmene – Å øke den individuelle og samlede kompetansen gjennom å legge til rette for

KløverEss

Musikk/Dans/Teater 

Musikk til alle anledninger.  3-stemt koring, kontrabass, gitar, banjo, mandolin og en haug med kjente låter.  Michael Bratland  Arnt Joar Solem Erik Olaf Solberg Øystein Garli Dragset

LHL Midtre Gauldal

Humanitært arbeid 

LHL Midtre Gauldal er et lokallag under pasientorganisasjonen “Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke” i Norge. Vi har 11 ulike tilbud om fysisk aktiviteter s.s Hjertetrim, Lungetrim, Stavgang, Gågrupper og Trimdans. Videre holder vi Medlemsmøter/Hyggekvelder  med temaer innen helse, kultur m.m, som arrangeres rund om i kommunen. I blandt arrangerer vi også bussturer til ulike reisemål, en kveld på Trøndelag Tester eller Olavhall i Trondheim er også på programmet.

NBF Sør-Trøndelag

Idrett og friluftsliv 

Norsk Bridgeforbund avdeling Sør-Trøndelag styrer bridgeklubbene i Sør-Trøndelag krets.

45223194 / 

Singsås Sanitetsforening

Sanitetsforeninger og Bygdekvinnelag 

Norske Kvinners Sanitetsforening er livssynsnøytrale og partipolitisk uavhengig, landsdekkende og demokratisk oppbygd. Organisasjonen har en sterk forankring i lokalmiljøet gjennom 650 lokale sanitetsforeninger.Singsås sanitetsforening arbeider med lokalt tilpassede tiltak og aktivitetene vil derfor variere fra år til år. Det er medlemmenes interesser og engasjement som styrer mye av aktivitetene. Prinsesse Astrid, fru Ferner er Norske Kvinners Sanitetsforenings høye beskytter. Sanitetskvinnenes motto: I de små ting frihet I de store ting enighet I alle ting kjærlighet

Soknahall Samfunnshus

Forsamlingslokaler 

Et samfunnshus med 1 stor og 2 små saler med et moderne og nyoppusset kjøkken. Se mer om Soknahallen samfunnshuset ved å følge lenken under: https://www.facebook.com/soknahall/?ref=page_internal

91160156 / 

Soknedal Historie- og Museumslag

Historie- og Museumslag 

Soknedal historie- og museumslag har sitt virkeområde i Soknedal med Soknedal bygdemuseum som hovedsete. Soknedal Historie- og museumslag har som formål å ta vare på og verne kulturmidler i Soknedal. Laget skal legge vekt på de tradisjoner og kulturminner som har forsvunnet og/eller er i ferd med å forsvinne. Laget skal også ta vare på bygninger og gjenstander ved Soknedal bygdemuseum.

Soknedal Løypelag

Idrett og friluftsliv 

Soknedal løypelag`s primære formålet er opparbeidelse og drift av langrennsløyper og turstier i området Berg- Garli og Ilfjellet.

Veilaget Garli-merket

Veilag/ vassverk 

Veilagets formål er å sørge for vedlikehold av den private veien mellom Garli stasjon og grensa mot Rennebu, slik at den er greit framkommelig hele året. Det legges stor vekt på godt samarbeid med de tilstøtende veilagene. Dette fordi alle parter har nytte av en sammenhengende vei på østsiden av jernbanen.

Nyttige lenker

Kontakt

Sosiale media

2021 © Foreningsportal