FORENINGSPORTAL Foreninger i Midtre Gauldal

"På ville Veier"

Hobby/ Interesser 

LEVENDE, VILT OG VAKKERT – ELVEBRUS OG HISTORISK SUS. «På ville veier» er et samarbeid mellom aktører i Midtre Gauldal som tilbyr varierte kulturopplevelser innen småskalaproduksjon av mat og håndverk, turisme og reiseliv. Her kan du oppsøke levende seterdaler, viltre elvestryk og vakker natur.»

Basmoen Ungdomsklubb

Hobby/ Interesser 

En plass Barn og Ungdom kan komme å være,gjøre aktiviteter og ha det hyggelig sammen.

95285857 / 

Berkåk Bridgeklubb

Idrett og friluftsliv 

Berkåk Bridgeklubb er en aktiv klubb som spiller hver tirsdag kveld. Vi holder til i kaffen til Soknedal Bakeri & konditori i Soknedal. Fra 18.30 til 23.00.

45223194 / 

Budal Sanitetsforening

Sanitetsforeninger og Bygdekvinnelag 

Norske Kvinners Sanitetsforening er livssynsnøytral og partipolitisk uavhengig, landsdekkende og demokratisk oppbygd. Bente representerer hele Budal Sanitetsforening.

Danseklubben 55+

Musikk/Dans/Teater 

55+ er stedet for deg som ønsker å danse eller å delta i sosialt selskap.

92068086 / 

De glade trubadurer

Kor og korps 

"De glade trubadurer" er en gruppe i kulturskolen med tilrettelagt musikkaktivitet. Vi øver hver uke, og opptrer på små og store arrangement.

 / 

Gauldal Demensforening

Hobby/ Interesser 

Pårørendeskole på Støren Datoer: 9. 16. 23. og 30. mars kl.19-21 Sted: Aktiviteten på Støren Ved Støren Rådhus.

91140655 / 

Gauldal Historielag

Historie- og Museumslag 

Gauldal Historielag er en medlemsbasert organisasjon som dekker fire kommuner: Røros, Holtålen, Midtre Gauldal og Melhus. Vi arrangerer blant annet historiske vandringer, har foredrag fra geologer, utgir Gauldalsminnet og har andre arrangementer.

Gauldal Taekwon-Do Klubb

Idrett og friluftsliv 

Taekwon-Do er en morsom og spennende aktivitet med stor variasjon, hvor du utvikler god styrke, kondisjon, motorikk og balanse. Du lærer selvforsvar, samtidig som du kjenner gleden av fysisk aktivitet. Vi har et inkluderende miljø, basert på vennlighet og godt samhold.

Gauldalsartist

Musikk/Dans/Teater 

Gauldalsartist er en frivillig organisasjon for artister, tekstforfattere og musikere i Gauldalen (Melhus kommune og Midtre Gauldal kommune) Gauldalsartist jobber for å: – Skape et solidarisk felleskap mellom artister, musikere og tekstforfattere i gauldalsregionen, som er preget av høy delingskultur og en enighet om å bidra til å løfte hverandre. – Fungere som et kontaktnettverk og samarbeidsforum for artister, musikere og tekstforfattere – Å skape et stort og godt nettverk av kontakter opp mot konsertarrangører, booking-byrå, media og næringsliv – Jobbe for større eksponering av medlemmene – Å øke den individuelle og samlede kompetansen gjennom å legge til rette for

Hel Ved

Musikk/Dans/Teater 

Band ifra Budal. Har spilt på lokalet, bursdag og bryllup i flere år. I 2019 slapp vi vårt første album Originalen. 

KløverEss

Musikk/Dans/Teater 

Musikk til alle anledninger.  3-stemt koring, kontrabass, gitar, banjo, mandolin og en haug med kjente låter.  Michael Bratland  Arnt Joar Solem Erik Olaf Solberg Øystein Garli Dragset

LHL Midtre Gauldal

Humanitært arbeid 

LHL Midtre Gauldal er et lokallag under pasientorganisasjonen “Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke” i Norge. Vi har 11 ulike tilbud om fysisk aktiviteter s.s Hjertetrim, Lungetrim, Stavgang, Gågrupper og Trimdans. Videre holder vi Medlemsmøter/Hyggekvelder  med temaer innen helse, kultur m.m, som arrangeres rund om i kommunen. I blandt arrangerer vi også bussturer til ulike reisemål, en kveld på Trøndelag Tester eller Olavhall i Trondheim er også på programmet.

Midtre Gauldal Idrettsråd

Idrett og friluftsliv 

Idrettsrådet er en felles arena for alle idrettslag, og idrettsaktivitet for barn og unge i Midtre Gauldal Kommune.

91510487 / 

Midtre Gauldal Pensjonistparti

Politisk parti 

FORMÅL OG IDEGRUNNLAG. Pensjonistpartiet er et blokkuavhengig politisk parti som bygger sitt arbeid på norsk kulturarv, grunnloven og rettstatens prinsipper og på en styrking av folkestyret. Pensjonistpartiet arbeider for et samfunn som er bedre å leve i for alle. Miljø og sosiale faktorer skal tillegges minst like stor vekt som økonomi i beslutninger som skal fattes i et langsiktig og bærekraftig perspektiv.

91146809 / 

NBF Sør-Trøndelag

Idrett og friluftsliv 

Norsk Bridgeforbund avdeling Sør-Trøndelag styrer bridgeklubbene i Sør-Trøndelag krets.

45223194 / 

No One Fights Alone

Humanitært arbeid 

Et lavterskeltilbud for kommunens innbyggere som er rammet av kreft. Dette kan være den kreftrammede selv eller familie, venner som er involvert i kampen mot kreft. De kan gjennom denne foreningen søke om pengestøtte til hjelpemidler eller daglige utgifter. Eksempler på dette kan være vask av hus, sosial aktivitet for familien, ferieturer, kinobesøk, aktiviteter for barn og lignende. I 2022 gikk vi til innkjøp av en stor mengde hjelpemidler (Personløfter, rullestol, dusjstol, smertepumpe med mer). Disse hjelpemidlene disponeres av hjemmesykepleien i kommunen og skal benyttes i pleie av hjemmeboende kreftpasienter.

Singsås jubileumskorps

Kor og korps 

Singsås jubileumskorps har øvelser hver onsdag kl. 1900-2130 på Singsås skole. Alle er velkommen til å bli med å spille eller høre på. Vi er en sosial gjeng og vi tar gjerne imot deg som ikke har spilt på flere år, men som har lyst til å prøve igjen. Vi har et godt samarbeid med Budal musikkorps.  

Singsås Motorklubb

Motor 

Singsås Motorklubb er et idrettslag under Norges Motorsportsforbund. Vi arrangerer treninger og konkurranser for snøscooter på vinteren og vi driver baneanlegg. På sommerhalvåret er det en del motorsykkelkjøring. Singsås Motorklubb jobber for utvikling, både for oss selv og ikke minst for tilbudet til befolkningen både i kommunen og resten av landet.

Singsås Museum og Historielag

Historie- og Museumslag 

Laget har bygdemuseum på Singsås med ca 1500 gjenstander. Bygdemuseet består av flere hus, men det største huset er den gamle skolen på Singsås og er kommunal eiendom. På Forsetmoen har vi skolemuseet som også er kommunal eiendom. Laget eier også stavkirka på gammelkirkegården på Singsås og Fløttumsgruva i Forbygda. Laget gir ut bladet Far tå folk som kommer ut i november.

Singsås Sanitetsforening

Sanitetsforeninger og Bygdekvinnelag 

Norske Kvinners Sanitetsforening er livssynsnøytrale og partipolitisk uavhengig, landsdekkende og demokratisk oppbygd. Organisasjonen har en sterk forankring i lokalmiljøet gjennom 650 lokale sanitetsforeninger.Singsås sanitetsforening arbeider med lokalt tilpassede tiltak og aktivitetene vil derfor variere fra år til år. Det er medlemmenes interesser og engasjement som styrer mye av aktivitetene. Prinsesse Astrid, fru Ferner er Norske Kvinners Sanitetsforenings høye beskytter. Sanitetskvinnenes motto: I de små ting frihet I de store ting enighet I alle ting kjærlighet

Sokna IL

Idrett og friluftsliv 

Sokna IL er fleridrettslag med aktivitet innen fotball, håndball, ski, skiskyting, allidrett og svømming. I tillegg har vi trimgruppe og skihyttegruppe. Trimgruppa drifter blant annet en lang rekke trimposter, mens skihyttegruppa drifter lagets skihytte - Soknahytta - og det fantastiske turløypenett tilknyttet denne fra Sandbakken og sørover i retning Forollhogna Nasjonalpark.

Soknahall Samfunnshus

Forsamlingslokaler 

Et samfunnshus med 1 stor og 2 små saler med et moderne og nyoppusset kjøkken. Se mer om Soknahallen samfunnshuset ved å følge lenken under: https://www.facebook.com/soknahall/?ref=page_internal

91160156 / 

SoknaSoul

Kor og korps 

Gospelkor for barn 5. - 10. trinn, annenhver onsdag i Sokndal kirke.

47619409 / 

Soknedal Bygdekvinnelag

Sanitetsforeninger og Bygdekvinnelag 

Soknedal bygdekvinnelag er en møteplass for aktive kvinner. Vi bryr oss om det nære, og er opptatt av levende bygder, lokal kultur, mattradisjoner og folkehelse. I bygdekvinnelaget vil du kunne utvikle deg både faglig og personlig.

Soknedal Historie- og Museumslag

Historie- og Museumslag 

Soknedal historie- og museumslag har sitt virkeområde i Soknedal med Soknedal bygdemuseum som hovedsete. Soknedal Historie- og museumslag har som formål å ta vare på og verne kulturmidler i Soknedal. Laget skal legge vekt på de tradisjoner og kulturminner som har forsvunnet og/eller er i ferd med å forsvinne. Laget skal også ta vare på bygninger og gjenstander ved Soknedal bygdemuseum.

Soknedal og Budal Røde Kors Hjelpekorps

Humanitært arbeid 

Soknedal-Budal Røde korps hjelpekorps sin aktive medlemmer er godkjent innen førstehjelp og redning. Vi støtter lokale idretts arrangement med sanitets støtte. Vi deltar også på rednings og henteoppdrag av skadde personer i fjell og skog. Samt søk etter savnede. Vårt mål er å være der når folk trenger oss!

Nyttige lenker

Kontakt

Sosiale media

2024 © Foreningsportal