FORENINGSPORTAL Foreninger i Midtre Gauldal

Berkåk Bridgeklubb

Idrett og friluftsliv 

Berkåk Bridgeklubb er en aktiv klubb som spiller hver tirsdag kveld. Vi holder til i kaffen til Soknedal Bakeri & konditori i Soknedal. Fra 18.30 til 23.00.

45223194 / 

Gauldal Historielag

Historie- og Museumslag 

Gauldal Historielag er en medlemsbasert organisasjon som dekker fire kommuner: Røros, Holtålen, Midtre Gauldal og Melhus. Vi arrangerer blant annet historiske vandringer, har foredrag fra geologer, utgir Gauldalsminnet og har andre arrangementer.

Gauldal Teaterlag

Musikk/Dans/Teater 

Grunnet lite aktivitet ligger dessverre Gauldal Teaterlag nede akkurat nå, men vi vil oppdatere denne siden om/når vi er oppe og går igjen.

97593329 / 

NBF Sør-Trøndelag

Idrett og friluftsliv 

Norsk Bridgeforbund avdeling Sør-Trøndelag styrer bridgeklubbene i Sør-Trøndelag krets.

45223194 / 

Singsås Sanitetsforening

Sanitetsforeninger og Bygdekvinnelag 

Norske Kvinners Sanitetsforening er livssynsnøytrale og partipolitisk uavhengig, landsdekkende og demokratisk oppbygd. Organisasjonen har en sterk forankring i lokalmiljøet gjennom 650 lokale sanitetsforeninger.Singsås sanitetsforening arbeider med lokalt tilpassede tiltak og aktivitetene vil derfor variere fra år til år. Det er medlemmenes interesser og engasjement som styrer mye av aktivitetene. Prinsesse Astrid, fru Ferner er Norske Kvinners Sanitetsforenings høye beskytter. Sanitetskvinnenes motto: I de små ting frihet I de store ting enighet I alle ting kjærlighet

Nyttige lenker

Kontakt

Sosiale media

2021 © Foreningsportal